România, trezește-te!

Morometzii
LP

Morometzii - România, trezește-te!

Sunt în rai

Morometzii
LP

Morometzii - Sunt în rai

Se întoarce

Morometzii
EP

Morometzii - Se întoarce

K.O.respunzător

Morometzii
LP

Morometzii - K.O.respunzător

Sud Still

Morometzii
LP

Morometzii - Sud Still

Luminile s-au stins

Morometzii
LP

Morometzii - Luminile s-au stins

Gânditoru' 8294

Morometzii
LP

Morometzii - Gânditoru' 8294